Cena: 1498zł netto
Zamów demo
Galeria
System do obsługi pizzerii
System ten jest autorskim programem firmy ANT.COM stworzonym na potrzeby pizzerii działających na terenie Kielc i Chełma. Dzięki zastosowaniu innowacyjnych i uniwersalnych rozwiązań może być wykorzystywany w dowolnej pizzerii. Aplikacja wykorzystuje bazę danych MsSQL Server firmy Microsoft (wersja 2000 oraz 2005), która zapewnia wysoki komfort i bezpieczeństwo pracy oraz danych.


Główne cechy systemu

Zarządzanie pizzerią
 • dowolność tworzonego asortymentu produktów i receptur pizz (słowniki towarów, składników, ciast, sosów, pizz, napoi)
 • rozbudowane zarządzanie adresami dostaw - określanie dopłat dla adresów poza strefą, scalanie zamówień powtarzających się adresów
 • zarządzanie pracownikami - automatyczne tworzenie godzinowych rozliczeń pracowniczych
 • zarządzanie dostawcami (rozwozicielami) - tworzenie rozliczeń dostawców na podstawie rozwiezionych zamówień i indywidualnie ustalanych stawek
 • obsługa magazynu - dokumenty przyjęć i wydań, tworzenie automatycznych wydań na podstawie zrealizowanych zamówień
 • kontrola nad złożonymi zamówieniami - możliwość zmiany już zrealizowanych zamówień, ich historia
 • uproszczona księgowość, druki KP/KW
 • analizy sprzedaży, czasu pracy, wyjazdów dostawców, itp.
 • ewidencja czasu pracy poprzez system zapisu godzin rozpoczęcia i zakończenia pracy

Składanie zamówień
 • proste i intuicyjne okno składania zamówienia oraz edycji pizzy - dowolność w definiowaniu składników pizzy
 • współpraca z ekranami dotykowymi przy wykorzystaniu klawiatury ekranowej
 • szybka obsługa programu za pomocą skrótów klawiszowych
 • kontrola praw pracowników wprowadzających zamówienie
 • współpraca z drukarką zamówień Elzab Kuchta - podgląd wydruku zamówienia jeszcze przed fizycznym wydrukiem
 • możliwość dodawania gratisów i rabatów

Wydruk zamówień
 • wydruk zamówień realizowany na specjalistycznej drukarce kuchennej Elzab Kuchta
 • możliwość utworzenia oddzielnego stanowiska dla wydruku zamówień

Obsługa dostawców (rozwozicieli)
 • możliwość utworzenia oddzielnego stanowiska dla dostawców
 • przypisanie dostawcom konkretnych zamówień
 • ewidencja wyjazdów i powrotów dostawców - możliwość weryfikacji czasu rozwożenia dostaw