Usługi

Bazy danych

Oferujemy usługi związane z projektowaniem baz danych, analizą już istniejących oraz sprawdzaniem problemów z bazami danych. Nasze wieloletnie doświadczenie w pracy z bazami danych Microsoft SQL Server pozwalają nam na analizę każdej bazy. Jeśli masz problem z szybkością działania bazy lub uważasz, że Twoja baza danych nie pracuje tak jak powinna, skontaktuj się z nami.

Zapewniamy pełne bezpieczeństwo danych zawartych w bazach przesyłanych do nas. Jeśli zdecydujesz się na współpracę z nami, otrzymasz od nas specjalny program, który kopię Twojej bazy zarchiwizuje i zabezpieczy hasłem.

Programowanie

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w programowaniu w Delphi oraz w C#. Wykonujemy na zlecenie dowolnie zamówiony program o dowolnym stopniu skomplikowania. Cena stworzenia programu jest ustalana indywidualnie i zależy od wielkości projektu.

Platforma DotNetNuke

Zajmujemy się także programowaniem modułów na platformę DotNetNuke. Tworzymy dowolne moduły rozszerzające funkcjonalność platformy DotNetNuke. Cena stworzenia modułu jest ustalana indywidualnie i zależy od wielkości projektu.