Cena: 1698zł netto
Zamów demo
Windykator - program dla firmy windykacyjnej

Program do obsługi windykacji firmy ANT.COM został zaprojektowany dla jednej z kieleckich kancelarii finansowych. Na życzenie naszego klienta powstał system, który wspomaga prowadzenie spraw windykacyjnych na każdym etapie ich egzekucji, ułatwia rozliczenie z dłużnikami i kontrolę nad windykatorami. System działa w technologii klient-serwer z jedną centralną bazą danych (serwer) oraz kilkoma użytkownikami końcowymi (klienci). Jako bazę danych wykorzystano Microsoft SqlServer2000 w wersji MSDE, co znacznie obniżyło koszty wdrożenia systemu u klienta.

Program w dużym stopniu wspomaga pozwala gromadzić informacje o całym postępowaniu windykacyjnym. Mamy do dyspozycji dane dłużników, wierzycieli, wierzytelności, informacje o odbytych z dłużnikiem rozmowach telefonicznych i spotkaniach. System pozwala na ewidencję i wydruk pism wysyłanych do dłużnika. Pisma te mogą mieć dowolnie zdefiniowaną przez użytkownika treść (pismo takie może zawierać określone informacje automatycznie pobierane z systemu, jak np. aktualna wartość zadłużenia, kwota pozostała do zapłaty, itp.).

Dzięki rozbudowanemu systemowi praw, każdy z użytkowników systemu może mieć dowolnie przyznawane i odbierane prawa do zadanych funkcji programu. Każda operacja na danej wierzytelności jest odnotowywana z zapisaniem danych osoby, która ją wykonała. Jest to swoisty log pracy użytkowników przy sprawie. Dodatkowo dla administratorów systemu dostępny jest pełny wykaz wszystkich operacji związanych z bazą danych (edycja słowników, windykatorów, spraw, itp).

Główne cechy programu
  • intuicyjna obsługa wierzytelności
  • automatyczne naliczanie odsetek należności (możliwość ustawienia indywidualnych odsetek)
  • zawsze aktualne wartości spraw
  • system prowizyjnego rozliczania windykatorów
  • raporty z przebiegu sprawy
  • definiowalne pisma z wartościami pobieranymi z systemu
  • dowolność w kolejności spłacania zadłużenia
  • program wielostanowiskowy działający w technologii klient-serwer
  • automatyczna aktualizacja oprogramowania na stacjach roboczych

Program posiada własny system przypomnień, który pozwala na bardziej wydajną organizację pracy jego użytkowników.